Informatie en tips

Op deze pagina vind je allemaal informatie en tips over je zelfgehoste server. Als je nog geen zelfgehoste server hebt, klik dan hier voor een uitleg.

banned-ips.json

In dit bestand zie je alle IP's die verbannen zijn. De makkelijkste manier om een speler te IP-verbannen is door in-game het volgende te typen: /ban-ip ADRESS/NAAM [REDEN]

Voorbeeld

[
{
"ip": "het verbannen IP",
"created": "datum en tijd van verbanning",
"source": "degene die het IP verbannen heeft",
"expires": "tijd dat de speler gebannen is",
"reason": "reden die de source heeft ingevuld"
}
]

banned-players.json

In dit bestand kan je alle spelers zien die verbannen zijn. Om iemand te verbannen moet je dit in-game typen: /ban NAAM [REDEN]

voorbeeld

[
{
"uuid": "UUID van verbannen speler",
"name": "in-game-name van verbannen speler",
"created": "datum en tijd van verbanning",
"source": "degene die de speler verbannen heeft",
"expires": "tijd dat de speler gebannen is",
"reason": "reden die de source heeft ingevuld"
}
]

ops.json

De "level"-tag bepaalt wat de OP allemaal kan. Je kan achter de "level"-tag de getallen 1 t/m 4 invullen. Hieronder staat een lijst wat de OP kan bij welk level

  1. OP's kunnen de spawn-protection negeren
  2. OP's kunnen de commands /clear, /difficulty, /effect, /gamemode, /gamerule, /give, /summon, /setblock en /tp gebruiken. Ook kunnen ze command blocks weizigen.
  3. OP's kunnen de commands /ban, /deop, /kick en /op gebruiken
  4. OP's kunnen /stop gebruiken.

De "bypassesPlayerLimit"-tag bepaalt op de OP deeluitmaakt van de speler-limiet op de server (het maximaal aantal slots). Als dat true is, telt de OP niet mee. Als het false is wel.

voorbeeld

[
{
"uuid": "UUID van OP ",
"name": "in-game-name van OP",
"level": 1-4,
"bypassesPlayerLimit": true/false
}
]

server.properties

gebruik

Optie-naam Omschrijving false true
allow-flight == false Staat spelers toe om te vliegen in Survival mode als de server een mod heeft die dat toelaat Spelers die langer dan 5 seconden in de lucht zijn, worden gekicked Vliegen is toegestaan
allow-nether == true Staat de spelers toe om naar de nether te gaan Nether Portals zullen niet werken Nether portals zullen spelers naar de nether sturen
announce-player-achievements == true Staat de server wel of niet toe om achievement van spelers in de chat te zien Verzendt geen bericht in de server als iemand een achievement haalt Je ziet een achievement in de chat zodra iemand die gehaald heeft
difficulty == 1 Zet de moeilijkheids-graad van de server. ----------- 0 = peaceful ----- 1 = easy ---------- 2 = normal ------- 3 = hard --------- - -
enable-query == false Zet GameSpy4 aan. Dat wordt gebruikt voor informatie over de server uit aan
enable-rcon == false Zet draadloze toegang tot de server console aan uit aan
enable-command-block == false Bepaald of command block het wel / niet doen Command blocks zullen niet werken Command blocks zullen werken
force-gamemode == false Zorgt ervoor dat spelers in de standaard game mode zullen joinen Spelers zullen in dezelfde game mode joinen als toen ze het spel verlieten Spelers zullen altijd in de standaard game mode joinen
gamemode == 0 Zet de game mode voor de server --- 0 = survival ------ 1 = creative ------ 2 = adventure ---- 3 = spectator ---- - -
generate-structures == true Bepaalt of structures (zoals dorpen) gegenereerd zullen worden ------------------------- Dungeons zullen altijd blijven genereren Structures zullen niet gegenereerd worden in nieuwe chunks Structures zullen gegenereerd worden in nieuwe chunks
generator-settings == - De instelling die gebruikt wordt voor het genereren van de wereld - -
hardcore == false Bepaalt wat er gebeurt nadat iemand dood gaat Je kan respawnen als je dood gaat Spelers die dood gaan, worden voorgoed verbannen
level-name == world De naam van de folder waar de wereld in opgeslagen wordt. - -
level-seed == - De seed die gebruikt wordt bij het genereren van een nieuwe wereld - -
level-type == DEFAULT Bepaalt het type map dat wordt gegenereerd. - DEFAULT = standaard wereld FLAT = een hele vlakke wereld ----- LARGEBIOMES = hetzelfde als "default" maar met grotere biomes ----------- AMPLIFIED = hetzelfde als "default" maar dan met heel hoog terrein ---------- CUSTOMIZED = hetzelfde als default tenzij de generator-settings zijn veranderd - -
max-build-height == 256 De maximale hoogte waar blokken geplaatst kunnen worden - -
max-players == 20 Het maximale aantal spelers die op de server zijn toegestaan - -
max-tick-time == 60000 Het maximaal aantal miliseconde één tick erover mag doen voordat de server crashed. --------- bij -1 wordt deze optie uitgeschakeld - -
max-world-size == 29999984 Het maximaal aantal blokken in radius dat de world border mag gebruiken - -
motd == - Het motto van de server - -
network-compression-threshold == 256 Maakt paketten kleiner als het hoger is dan het ingevulde nummer - -
online-mode == true Kijkt of de speler in Minecraft's database staat Cracked accounts kunnen joinen Alleen premium account kunnen joinen
op-permission-level == 4 Zet het level voor ops - -
player-idle-timeout == 0 Als het niet 0 is, worden spelers die AFK zijn voor meer dan dat aantal minuten - -
pvp == true Staat PVP toe op de server Spelers kunnen elkaar niet doden Spelers kunnen elkaar doden
query.port == 25565 De port van de server - -
rcon.password == - Zet het wachtwoord voor rcon - -
rcon.port == 25575 Zet de port voor rcon - -
resource-pack == - Een URL voor een resource pack - -
resource-pack-hash == - - - -
server-ip == - Zet het IP van de server. - -
server-port == 25565 Verandert de port waar de server op gehost wordt - -
snooper-enabled == true Bepaalt of de server snoop data zend Zet snoopint uit Zet snooping aan
spawn-animals == true Bepaalt of dieren kunnen spawnen Dieren zullen verdwijnen Dieren zullen spawnen als normaal
spawn-monsters == true Bepaalt of monsters kunnen spawnen Monsters zullen verdwijnen Monsters zullen spawnen als normaal
spawn-npcs == true Bepaalt of villagers kunnen spawnen Villagers zullen verdwijnen Villagers zullen spawnen als normaal
spawn-protection == 16 Bepaalt de radius van de spawn bescherming - -
use-native-transport == true Verbetert Linux server Linux pakket verzenden is standaard Linux pakket verzend is verbeterd
view-distance == 10 Het aantal chunks dat de server maximaal kan renderen - -
white-list == false Zet een whitelist op de server aan / uit Er wordt geen whitelist gebrukt De whitelist wordt gebruikt

usercache.json

In dit bestandje woorden alle UUID's en gebruikersnamen van alle spelers, die je server hebben gejoined, opgeslagen.

whitelist.json

Een whitelist is een lijst waar alle namen en UUID's van spelers die zijn toegestaan op de server staan. Als de white-list optie aan staat, kunnen dus alleen de spelers joinen die in die lijst staan. Om iemand toe te voegen aan de lijst moet jet het /whitelist command gebruiken. Zo moet je het /whitelist command gebruiken:

/whitelist on/off/list/reload

/whitelist add/remove NAME

voorbeeld

[
{
"uuid": "UUID van gewhiteliste speler",
"name": "in-game-name van gewhiteliste speler"
}
]